Aktuálně:

  Zemědělská výroba družstva je orientována především na polaření s důrazem na pěstování obilovin - potravinářská a krmná pšenice, krmný ječmen, množitelské porosty, technické plodiny, okopaniny a pícniny na orné půdě včetně trvalých travních porostů.
  V živočišné výrobě pak na chov  hovězího dobytka s výrobou mléka a masa a uzavřeným obratem stáda a chov prasat.

  Družstvo hospodaří na celkové výměře 1145 ha zemědělské půdy v k. ú. obcí Dubné, Habří u Lipí, Holašovice, Jankov, Jaronice, Kaliště u Lipí, Kvítkovice, Křenovice, Lipí, Čakov, Čakovec a Nová Ves.

  Hlavním cílem družstva je v nejvyšší míře uspokojovat potřeby a požadavky zákazníků a směřovat k vytvoření prosperujícího podniku, který bude konkurenceschopný a bude dosahovat efektivnosti a stability. Cílem tržní strategie je vybudování a udržení vzájemně výhodných a dobrých obchodních vztahů.

  Dlouhodobá strategie podniku nepředpokládá zásadní změnu ve výrobním sortimentu. Cílem je ale dosáhnout u některých komodit vyšší kvality. Týká se to především mléka a jatečních zvířat.

========================================================

U P O Z O R N Ě N Í

ZD Skalka Jankov zahájilo v měsíci březnu 2006 povinnou vakcinaci proti IBR (infekční rinotracheitida skotu) prováděnou v rámci celonárodního ozdravovacího programu MZe ČR.

Předpokládaný termín ukončení vakcinačního programu je plánován na rok 2013.

Na základě zvýšených bezpečnostních a protinákazových opatření platí
PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU
na pozemky a do objektů ZD Skalka Jankov
a
PŘÍSNÝ ZÁKAZ KONTAKTU SE ZVÍŘATY!!!
(zvláště dětí s telaty)

Porušení těchto zákazů bude bezprostředně hlášeno Policii ČR!
 

Bližší informace naleznete ZDE