Aktuálně:

  Zemědělská výroba družstva je orientována především na polaření s důrazem na pěstování obilovin - potravinářská a krmná pšenice, krmný ječmen, množitelské porosty, technické plodiny, okopaniny a pícniny na orné půdě včetně trvalých travních porostů.
  V živočišné výrobě pak na chov  hovězího dobytka s výrobou mléka a masa a uzavřeným obratem stáda a chov prasat.

  Družstvo hospodaří na celkové výměře 1145 ha zemědělské půdy v k. ú. obcí Dubné, Habří u Lipí, Holašovice, Jankov, Jaronice, Kaliště u Lipí, Kvítkovice, Křenovice, Lipí, Čakov, Čakovec a Nová Ves.

  Hlavním cílem družstva je v nejvyšší míře uspokojovat potřeby a požadavky zákazníků a směřovat k vytvoření prosperujícího podniku, který bude konkurenceschopný a bude dosahovat efektivnosti a stability. Cílem tržní strategie je vybudování a udržení vzájemně výhodných a dobrých obchodních vztahů.

  Dlouhodobá strategie podniku nepředpokládá zásadní změnu ve výrobním sortimentu. Cílem je ale dosáhnout u některých komodit vyšší kvality. Týká se to především mléka a jatečních zvířat.

========================================================

 

Projekty: