Systém automatického dojení (ASD)

V systému ustájení a dojení v robotech stojí na prvním místě potřeba krávy.

 Kráva si sama určuje:

- dobu, kdy chce být podojena - ochota vstupu do DR, pohledový kontakt s ostatními
- přijímání krmiva
- napájení
- pobyt v lehacím boxu - přežvykování, pohledový kontakt s ostatními zvířaty
- používání drbadla

 

Popis funkcí dojicího robota Lely Astronaut

 

1. Identifikace - při vstupu do DR je dojnice identifikována.

2. Vyhodnocení pohybové aktivity - při odchylkách od normálu zootechnik řeší a využívá.

3. Vyhodnocení tělesné teploty.

4. Zjištění hmotnosti dojnic - vyhodnocení tělesné kondice.

5. Přidělení poměrné dávky koncentrovaného granulovaného krmiva.

6. Jednotlivé operace procesu dojení, navazuje současně s předešlou funkcí. Rameno s obslužnými systémem zajede pod dojnici. Následují jednotlivé operace dojení.

a) čištění a stimulace struků
b) navigace dojicí soupravy pomocí laseru a postupné nasazení strukových násadců
c) oddojení kalibrovaného množství mléka - první střiky
d) automatická detekce abnormálního mléka (MQC - Milk Quality Control) pomocí analýzy barvy mléka - pokud se vyskytne, je automaticky separováno
e) měření průtoku mléka podle jednotlivých čtvrtí
f) dezinfekce struků po postupném sejmutí strukových násadců

      

7. Automatický separátor mléka na 4 nádoje - např. kolostrum pro teleta.

8. Automatický čisticí a dezinfekční systém - Lely Wash. Vnější a vnitřní umytí strukových násadců a mlékovodů. Program 3x denně automaticky zajistí hlavní intenzivní čištění včetně dávkování čisticích a dezinfekčních prostředků. Hlavní čištění trvá 12 minut a opakuje se po 8 hodinách.

9. Kontrola užitkovosti dojnic - Lely Shuttle systém - je prováděna automaticky. Jedná se o otestování zařízení pro tyto účely: sdružení ICAR, 96 vzorkovnic - lahviček - je určeno pro další zpracování. Všechna potřebná data o mléčné užitkovosti, čísla lahvičky a jejich přenos k vyhodnocení (disketa, internet) zajišťuje Lely X-pert management systém.

10. Instalace a údaje o zabudování. Díky jedinečnému kompaktnímu systému, který dojící robot Lely Astronaut charakterizuje, jej lze snadno s minimem stavebních úprav integrovat na různá místa do všech existujících nebo nově budovaných volných ustájení. K usazení stačí upravený prostor (cca 433 x 350 cm) se záchytnou betonovou vanou připojenou na kanalizaci, přípojkou vody, elektřiny (příkon 7 kW, 400 V, třífázový), přívodem koncentrovaného krmiva a napojení na mléčné potrubí.

11. Lely X-pert management systém. Špičkový řídicí systém dodává chovateli všechny potřebné aktuální informace o jednotlivých zvířatech, jejich skupinách, celém stádu, které zpracovává, vyhodnocuje a ukládá do paměti a v použitelné podobě předává chovateli k posouzení a jejich dalšímu využití ke správnému rozhodování, operativní činnosti i dlouhodobé koncepční práci. Počet DR připojených a řízených jedním počítačem není omezen.

12. Stavebnicový systém DR zaručuje každému provozovateli Astronauta kompatibilitu s jakoukoli další vyvinutou součástí systému a její uplatnění. Tato filozofie je realizována již od prvního typu z roku 1992. Základem je kompaktní box rámové konstrukce a další součásti DR zhotovené z ušlechtilých materiálů s dlouhou životností.