Přestavba VKT na farmu dojnic - I. etapa

 

Operační program v zemědělství

Investice do zemědělského majetku
Racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu

   V současné době se dramaticky mění postavení producentů mléka na trhu, kdy je nutné správně reagovat na skutečnost, že prioritu má produktivita práce, snížení nákladů na výrobu mléka a dosažení vysoké potravinářské kvality. Těmto požadavkům vyhovuje automatický systém dojení (ASD). Proto se vedení zemědělského družstva rozhodlo pro použití dojicích robotů a využilo nabídky firmy LELY ASTRONAUT.

Projekt je ekologicky neutrální.

   Stavební a konstrukční řešení respektuje zootechnické a veterinární požadavky pro vysokoužitkové dojnice zejména v těchto bodech, které respektují welfare zvířat:

- objem prostoru stáje
- plocha pro ustájení dojnic
- dostatek světla
- zajištění prostoru pro krmení
- zajištění místa pro napájení
- pohodlné lože
- odklizení kejdy
- větrání stáje
- dojení

    Celková přestavba byla provedena s uplatněním moderních technologií a celková kapacita je stanovena s ohledem na vyhlášku MZe č. 191/2002 Sb.

Kliknutím se zobrazí větší obrázek
Nová hala pro dojnice

Kliknutím se zobrazí větší obrázek
Nová mléčnice

   Hala je pro dojnice upravena s třířadým uspořádáním lehacích boxů s matracemi, vyhrnováním kejdy mechanickými lopatami, prostorným krmištěm uvnitř stáje s venkovním krmným stolem. Nová mléčnice pro dva chladící tanky na mléko sousedí s první halou.

 

Kliknutím se zobrazí větší obrázek
Lehací boxy

Kliknutím se zobrazí větší obrázek
Matrace s prodyšným povrchem

   Ustájení - v lehacích boxech o rozměrech 1200 x 2450 mm, které jsou opatřeny pohodlnými a komfortními matracemi, které jsou prodyšné - ve srovnávacích pokusech se prokázalo, že jsou dojnicemi zvlášť vyhledávané, a proto jsou doporučeny. Lehací boxy jsou opatřeny po stranách ocelovými zábranami, které odpovídají fyziologickým požadavkům krav s ohledem na jejich rámec.

 

   Odklizení kejdy - je řešeno pomocí mechanických lopat, které jsou taženy ocelovým lanem, izolovaným umělohmotnou vrstvou. Provoz mechanických lopat lze časově dimenzovat s ohledem na provoz tak, aby byl zajištěn velmi dobrý stav paznehtů dojnic. Pohyb mechanické lopaty je velmi pozvolný a dojnice se naučí v krátké době respektovat toto zařízení a vůbec se neprojevuje žádný stres. Při použití lopat jsou pohybové chodby - to znamená hnojná chodba a krmiště - stále udržovány v naprosté čistotě a dojnice mají končetiny stále v suchu. Tato okolnost je velmi důležitá, protože vyřazování dojnic na poruchy pohybového aparátu jsou velmi četné a zhoršují ekonomiku výroby mléka.

   Kejda je shrnována do sběrného příčného kanálu umístěného v polovině stáje, do přečerpávací jímky a potom do stávající skladovací jímky. U rekonstruované haly jsou 2 jímky, každá o kapacitě 800 m3, což umožní skladování kejdy po dobu 5 měsíců.

 

Kliknutím se zobrazí větší obrázek
Hnojná chodba

Kliknutím se zobrazí větší obrázek
Krmiště

   Hnojná chodba je 3 metry široká a umožňuje pohodlný pohyb zvířat do krmiště, které je 4,5 metru široké a také zaručuje bezkonfliktní pohyb dojnic mezi odpočinkovou zónou v lehacích boxech, dojícím robotem a krmištěm.

 

Kliknutím se zobrazí větší obrázek
Krmný stůl

   Krmiště - je situováno podélně na vnitřní straně objektu tak, že požlabnice jsou zcela na hraně objektu za nosnými sloupy, aby nepřekážely při čištění žlabového prostoru, který je opatřen kyselinovzdornými dlaždicemi. Prostor krmiště a krmného stolu je oddělen šíjovou zábranou.

 

Kliknutím se zobrazí větší obrázek
Napajecí žlab

   Napájecí žlaby jsou v systému moderního ustájení dojnic nepostradatelné s výbavou proti zamrzání. Žlabová hrana respektuje požadavek 6 cm na 1 dojnici. Potřeba vody pro dojnice stoupá s rostoucí užitkovostí a dosahuje okolo 100 litrů denně, v letních dnech s tropickou teplotou se spotřeba vody dále zvyšuje. Na druhé straně je provoz zaručen i v zimních měsících - doporučované napájecí žlaby jsou konstruované do -30 oC díky technickému řešení mosazných plováků.

   Drbadla - jsou nedílnou součástí moderních stájí. Umísťují se na průchodech mezi krmištěm a hnojnou chodbou, popřípadě v prostoru krmiště. Dojnice drbadla (rotační kartáč) s ochotou vyhledávají. Respekt k přirozenému chování krav je jedním z nejdůležitějších znaků pochopení přirozeného chování krav ve vztahu ke konceptu automatického dojení. K podpoře přirozeného chování musí okolní prostor zvířete nabízet vše, co kráva potřebuje.

Kliknutím se zobrazí větší obrázek
Rotační drbadlo

   Rotační kartáč uspokojuje přirozenou potřebu krav na odstranění lupů a prachu z kůže a zároveň dochází ke stimulací krevního oběhu. Dojnice pravidelně svěřují svůj hřbet, šíji a hlavu a dále kořen ocasu v prostoru pohlavních orgánů do péče drbadla v rámci ranní toalety i v průběhu dne, což je známkou splnění jejich potřeb.

 

Kliknutím se zobrazí větší obrázek
Světlík

   Větrání a osvětlení stáje. Předpokladem k řešení větrání stáje byla demontáž výplně obvodových stěn po obou stranách objektu a sejmutí podhledu stáje. Bylo využito přirozeného způsobu větrání - boční nasávání vzduchu a jeho odvod hřebenovou větrací štěrbinou a hřebenovým světlíkem o šířce 1200 mm s hliníkovou konstrukcí s polykarbonátovou střechou a větracími spoilery. Tímto opatřením se současně řeší osvětlení stáje, které je doplněno osvětlením z boků stáje. Nejlepším zdrojem světla je světlík umístěný v hřebenu objektu, čímž se získává čtyřnásobné množství světla ve srovnání se stranovým zdrojem světla.

 

Kliknutím se zobrazí větší obrázek
Boční stěna haly

Kliknutím se zobrazí větší obrázek
Boční stěna haly

   Boční stěny jsou opatřeny shrnovacími plachtami, které se nahoře otevírají a dole navíjejí. Pohyb plachty je automaticky řízen pomocí čidel, která reagují na měnící se klimatické podmínky v průběhu dne i noci, a je zajištěna optimální regulace přiváděného proudícího vzduchu. Tímto opatřením je zajištěno požadované klima pro dojnice bez nutné manuální asistence obsluhy.

 

   Zajištění výše uvedených prvků volného ustájení krav je předpokladem pro uplatnění automatického systému dojení. Spojení v řešení přestavby objektu v návaznosti na dojicí roboty příkladně řeší otázku welfare zvířat. Způsob modernizace zaručuje naprosto volný pohyb krav, který není v ničem rušen vnějšími vlivy.