Přestavba VKT na farmu dojnic - II. etapa

 

Operační program v zemědělství

Investice do zemědělského majetku
Racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu