Živočišná výroba je zaměřena
na produkci mléka, žírného skotu a na výkrm prasat.

  V současné době probíhá rozsáhlá změna technologie ustájení a dojení skotu, kdy ustupujeme od klasického vazného ustájení a dojení do potrubí a přecházíme na moderní volné boxové a automatické dojení dojicími roboty.


Video ke stažení: 33MB ve formátu .mpg

  Po kompletní rekonstrukci I. stávajících velkokapacitních teletníků v obci Lipí u Českých Budějovic byly naskladněny dne 9.5.2006 dojnice v celkovém počtu 80ti kusů. Tento stav je postupně doplňován o další otelené jalovice a dojnice, až do celkové kapacity kravína tj. 205 kusů dojnic.

  Zároveň byla započata rekonstrukce II., hala pro zasušené dojnice a vysoko-březí jalovice s porodnou a odchovnou pro telata v období mléčné výživy.

  Dojicí roboty od holandské firmy LELY ASTRONAUT jsou příslibem zlepšení kvality mléka, užitkovosti i celkové pohody a zdraví dojnic.

========================================================

========================================================

 

Celonárodní ozdravovací program - IBR           informativní brožura

  Dnem 15. 3. 2006 jsme úspěšně odstartovali vakcinaci celého stáda skotu v rámci celonárodního programu na ozdravení od IBR (infekční rinotracheitidy skotu).

  Předpokládaný termín vyřazení posledního infikovaného zvířete: březen 2013

  Předpokládaný termín prohlášení hospodářství za ozdravené od IBR: 2013