Rostlinná výroba je zaměřena zejména na pěstování krmných plodin pro živočišnou výrobu. Z tržních plodin je zaměřena na pěstování ozimé řepky a výrobu osiv. Výnosová hladina jednotlivých plodin je nastavena tak, aby bylo dosaženo co možná největší efektivity při jejich výrobě.

 

 

Základní údaje o pěstovaných plodinách
včetně jejich zastoupení v osevním sledu

Zastoupení plodin ha (zaokrouhleno)
Pšenice ozimá 300
Pšenice jarní 30
Ječmen ozimý 100
Ječmen jarní 110
Oves setý 10
Řepka ozimá 150
Kukuřice na siláž 100
Jetel luční 50

 

Hlavní mechanizace používaná v rostlinné výrobě

Stroje značek John Deere, Poettinger, Zetor.